Tisknout

SBS Syndrom nezdravých budov

SBS Syndrom nezdravých budov

Přečtěte si nový článek o velmi rozšířeném syndromu nezdravých budov SBS. Co nejvíce ovlivňuje naši pohodu, to jak se cítíme? Je to kvalita ovzduší v bytě nebo domě. Bohužel s rozvojem převážně nových stavebních technologií v podobě zateplování, výměně oken a dalších faktorů dochází stále častěji k jevu který nazýváme Syndrom Nezdravých Budov zkráceně SBS. Jedná se o jev kdy vnitřní prostředí budov se syndromem SBS poskytuje svým obyvatelům prakticky "mrtvý" vzduch, který ve svém důsledku může být mnohem toxičtější než ovzduší u rušné silnice.

Doma v bytě či kanceláři trávíme čím dál tím více času a je výsledkem moderní doby a používaných stavebních postupů, že tyto námi obývané objekty poskytují díky svému téměř dokonalému "utěsnění" stále méně a méně zdravé prostředí. Nedostatek tzv. lehkých iontů uvnitř budov mívá za následek většinu zdravotních potíží označovaných jako Syndrom Nezdravých Budov tzv. SBS

 

Příčiny Syndromu nezdravých budov - SBS

V moderní výstavbě se používají stále dokonalejší technologie. Dokonalejší z hlediska úspor energií, které vynakládáme na ohřátí, nebo chlazení prostor, které obýváme. Bohužel ne vždy je na stavbu nahlíženo jako na harmonický celek, který musí být nejen ekonomický, ale také musí splňovat zdravotní požadavky. Bohužel v poslední době se stále častěji můžeme setkat při stavbě s tvrzením: uvidíme, jestli nám zbydou peníze na pořízení větrání. Investor se spoléhá na erudovanost projekce a stavbyvedoucích, ale nakonec je to on, kdo platí. A tak právě větrání se zdá být nepodstatnou veličinou. Vždyť se dá přece velmi dobře větrat okny a zadarmo! 

 

Co v nevětraných budovách hrozí?

Typickými zdravotními problémy, které způsobují nevětrané prostory, jsou alergická rýma, kopřivky, astma, nevyspání, nesoustředěnost, snížení pracovního výkonu atd. Nejčastější problém je alergická rýma. Pacient má zduřelou nosní sliznici, tzn. pocit ucpaného nosu, pořád smrká, někdy jej může i svědit kůže. Pokud dostatečně nevětráme, mohou nastat i případy fyzikálních reakcí, v podstatě jde o intoxikaci, například v nových budovách, kde jsou nově nalepené koberce a uvolňuje se z nich formaldehyd. Vznikají pak také nepříjemné kopřivkové výsevy.

Pacient může reagovat okamžitě, když přijde do prostoru. Má kožní projevy, jako je svědivá vyrážka, pocit suché kůže, někdy jsou přítomny i kopřivkové pupeny. 

Nejhorším problémem je astma, které nastává u alergika se vším všudy. Ten je pak citlivý na jakoukoli horší kvalitu vzduchu.

 

Snížení Syndromu SBS instalací Teplovzdušného Solárního Kolektoru

tento způsob řešení Syndromu SBS vychází z hlediska efektivity a účinnosti nejlépe. Teplovzdušný Solární Kolektor bojuje proti Syndromu SBS svou jedinečnou technologií, kdy do Vašeho objektu zajistí příliv teplého (ohřátého) čerstvého vzduchu, tento vzduch je navíc díky použití uhlíkové filtrace zbaven prachových částic a zápachu (to v případě, že bydlíte na rušné ulici, nebo sousedství jiných objektů vydávajících pachové stopy.

Teplovzdušný solární kolektor zajistí snížení Syndromu Nezdravých Budov vytvořením vnitřního mikropřetlaku uvnitř budovy a zajistí její dokonalou ventilaci kdy kromě snížení Syndromu SBS dojde i k odstranění případně snížení nežádoucí vlhkosti.

 

Syndrom nezdravých budov SBS řešení

       

O Syndromu nezdravých budov SBS

Tři čtvrtiny škol a mateřských škol trpí syndromem nezdravých budov.  Chybí jim kvalitní opláštění a systém odvětrání, které by je ochránily před výkyvy vnějších teplot. Stejným syndromem trpí také většina zdravotnických zařízení, pečovatelských domů a kancelářských budov, které rovněž neprošly renovací opláštění a větrací techniky. Nemožnost regulovat vnitřní mikroklima má velmi negativní dopady zejména na děti, seniory a zdravotně oslabené osoby. Vyplývá to z analýzy Asociace výrobců minerální izolace, která využila závěrů studie společnosti PORSENNA o.p.s., jež se zaměřuje na hospodaření s energií.

„Stačí větší sluneční záření či naopak pokles teplot a místnosti se stanou nevyhovujícími pro dlouhodobý pobyt: prostory totiž buďto nelze odvětrat, nebo se záměrně nevětrají, aby neunikalo teplo. Kvůli chybějící ventilaci se vzduch ve třídách rychle vydýchá a větrání okny je naprosto nevyhovující či neúčinné,“ shrnuje Marcela Kubů, zástupkyně Asociace výrobců minerální izolace.

V neklimatizovaných budovách by se teplota měla pohybovat celoročně v rozmezí 20–27 °C. Vyšší i nižší teploty již mají negativní vliv na zdraví a psychiku lidí. Interiérové teploty nad 30 stupňů jsou zvlášť nebezpečné pro děti, seniory či nemocné osoby. „Trvale vyšší teploty zvláště v nedostatečně větraných prostorách mohou způsobit nadměrnou únavu, chybovost a nesoustředěnost vedoucí až k nebezpečným úrazům, případně i zdravotním komplikacím: problémům s dýcháním a oběhovou soustavou, bolestem hlavy, často i k neadekvátnímu a víceméně nekontrolovatelnému chování,“ varuje Zuzana Mathauserová, vedoucí laboratoří hygieny práce ze Státního zdravotního ústavu.

Psychologové rovněž varují, že zejména u dětí nevhodná teplota prostředí může vést k neschopnosti se soustředit a učit: „Při teplotách vzduchu nad 24 °C se mohou lidé cítit nepohodlně, zejména mají-li podávat jakýkoli soustředěný nebo intenzivní pracovní výkon. Špatné klima vede k poruchám soustředění, hyperaktivitě či naopak utlumení organismu dětí,“ varuje psycholog Jiří Šimonek.

Podle České rady pro šetrné budovy lze zdravotním rizikům předejít vhodnou kombinací tepelné izolace opláštění budov a střech v kombinaci s kvalitním systémem větrání a stínění. „Souběžně s izolací a výměnou oken je třeba investovat do větracích systémů, které zajistí minimální množství větracího vzduchu. Dále je potřeba zajistit stínění ve formě vnějších žaluzií nebo markýz na jižní a západní orientaci oken,“ říká Petr Vogel, sekretář představenstva České rady pro šetrné budovy.

Radonová zátěž budov (radonový plyn)

Velký výskyt radonové zátěže (radonový plyn) a jeho nepřiznivé (karcinogení) účinky na lidský organismus jsou v Česku všeobecně dobře známy a popsány. Řešení problému radonové zátěže budov je ve většině případů nákladným a zdlouhavým procesem a následné uspokojivé dodatečné řešení výskytu radonu především u starších rodinných domů je často i problémem téměř neřešitelným. Jedním ze způsobů výrazného snížení (případně odstranění) radonového plynu z nemovitosti je zajištění průběžné a účinné ventilace radonem zasaženého domu. Zajistit ventilaci budovy instalací rekupereační jednotky představuje značný stavební zásah do objektu a význmnou investici z rodinného rozpočtu. Další velmi nepříjemnou položkou je následný provoz rekuperační jednotky (rekuperace je poháněna elektrikou), který uživatele může v závislosti na podlahové ploše a výkonu jednotky přijít až na tisíce korun měsíčně. Jednou z forem méně nákladného, ale o to účinějšího řešení radonové zátěže budov je instalace Teplovzdušného solárního kolektoru - panelu, zajišťujícího účinnou ventilaci a výrazné omezení nebo snížení výskytu radonového plynu. Teplovzdušný kolektor typu Classic je uzpůsoben pro ventilaci a filtraci vzduchu přiváděného do objektu, tento vzduch je navíc v zimním a přechodném období ohříván čímž je kromě efektu samotné ventilace zajištěno i významné snížení energetických nákladů na vytápění objektu.

Rodinný dům syndrom SBS